Incasseren kan op verschillende manieren. Wij kiezen voor een respectvolle en eerlijke methode: sociaal verantwoord incasseren. Directe schuldeisers, incassobureaus en gerechtsdeurwaarders die bij SVI zijn aangesloten hebben zorg voor klanten in een uitdagende financiële situatie én aandacht voor de belangen van de schuldeiser. Zo maken we samen de incassowereld een stuk socialer.

Training
SVI Check
Keurmerk SVI

De training

SVI is dé plek waar kennis en ervaring op het gebied van incasso en debiteurenbeleid samenkomen en worden vertaald naar een andere manier van incasseren die voor alle partijen werkt. Om ervoor te zorgen dat medewerkers weten hoe deze sociale manier van incasseren in de praktijk kan worden toegepast, biedt SVI een training die speciaal is ontwikkeld voor de afdelingen die als eerste contact hebben met een klant die een rekening niet kan betalen: de klantenservice en de debiteurenadministratie.

De check

Afdelingen die de SVI Training gevolgd hebben kunnen vervolgens de SVI Check aanvragen. Daarmee laat het bedrijf zien dat het de uitgangspunten van SVI ondersteunt en sociaal verantwoord incasseert. Bovendien is de SVI Check een concreet bewijs dat de medewerkers op de afdeling hun werk goed doen en dat dit gewaardeerd wordt door het bedrijf.

Het keurmerk

Het is van belang dat sociaal verantwoord incasseren in de complete incassoketen wordt doorgevoerd, dus ook bij incassobureaus en deurwaarders. Veel partijen doen het al goed. Zij komen daarom in aanmerking voor het Keurmerk SVI waarmee ze kunnen aantonen dat sociaal verantwoord incasseren volledig is geïmplementeerd in de organisatie. Het keurmerk kan via de website worden aangevraagd en wordt vervolgens onafhankelijk getoetst om te kunnen bepalen of de organisatie voldoet aan alle richtlijnen.

Zo maken we samen de incassowereld een stuk socialer.

Noa, 32 jaar
Noa, 32 jaar Klantenservice

Noa
incasseert
sociaal
verantwoord