SVI Check

Nadat klantenservicemedewerkers en medewerkers van de debiteurenadministratie de SVI Training hebben gevolgd kan een bedrijf de SVI Check aanvragen. Dit label is het bewijs dat het bedrijf de uitgangspunten van SVI ondersteunt en sociaal verantwoord incasseert.

Medewerkers van de klantenservice of een debiteurenafdeling voeren belangrijke gesprekken met klanten. Met de SVI Training en de SVI Check erkent de werkgever het belang van de werkzaamheden van deze medewerkers.

Zij zijn het visitekaartje van het bedrijf en zijn medeverantwoordelijk voor het imago. Bovendien kunnen zij voorkomen dat klanten met een betaalachterstand verder in de problemen komen. De SVI Training biedt de handvatten, de SVI Check is het concrete bewijs dat deze medewerkers hun werk goed doen en dat dit gewaardeerd wordt. De SVI Check kan na twee jaar verlengd worden als de afdelingen nog steeds voldoen aan de uitgangspunten van SVI.

De voordelen
van de SVI
CheckSVI Check Keurmerk stempel

  • Laat zien dat je sociaal verantwoord omgaat met klanten
  • Je hanteert een efficiënte en sociale incassomethode
  • Je behoudt een goede klantrelatie met klanten
Bos Incasso

Ik kan andere keurmerkhouders het strategische partnerschap aanbevelen. Hoe groter de ‘olievlek’, hoe meer we met elkaar (opdrachtgevers, incassosector en overige stakeholders) concreet invulling kunnen geven aan sociaal verantwoord incasseren.

Maurits CollyBos Incasso

Bazuin

Sociaal incasseren of Effectief Incasseren? Dat lijken twee uitersten en kiezen is verliezen. Dus kiezen wij niet! In ons effectieve sociale incassobeleid verenigen wij twee ogenschijnlijke uitersten tot één succesvol middel om ons doel te bereiken. En daarmee boeken wij al jaren klinkende en overtuigende resultaten. Vanuit onze voortrekkersrol als ambassadeur willen wij ook anderen overtuigen van het nut en de effectiviteit van Sociaal Verantwoord Incasseren. Daar gaan we voor.

Eric HundscheidtBazuin

Aanvraagformulier

Benieuwd naar meer?

Vraag de digitale brochure aan.