Keurmerk SVI

Het keurmerk SVI is het bewijs dat een incassobureau of een gerechtsdeurwaarder de uitgangspunten van sociaal verantwoord incasseren heeft geïmplementeerd in de organisatie. De medewerkers houden rekening met de belangen van de schuldeiser én de klant en zoeken naar een oplossing voor de betaalachterstand. Dat is goed voor de reputatie van het bedrijf én voor de gehele sector. Samen maken we de incassowereld een stuk socialer.

Zo werkt het

Je wordt onafhankelijk getoetst om te kunnen bepalen of jouw organisatie voldoet aan onze richtlijnen. Daarna vindt een uitgebreide audit plaats waar je een rapportage van ontvangt. Als alle actiepunten zijn doorgevoerd volgt tot slot de toekenning van het keurmerk. Dit is hét bewijs dat je zorg hebt voor klanten in een uitdagende financiële situatie door duidelijk te communiceren, waar nodig een helpende hand te bieden en met elkaar in gesprek te blijven.

  • Stap 1. Tijdens het intakegesprek vragen we je naar je motivatie om het Keurmerk SVI te behalen.
  • Stap 2. Sluit jouw motivatie aan bij die van ons? Dan ontvang je na het gesprek de zelfevaluatie, om te bepalen of jouw organisatie klaar is om het Keurmerk SVI te behalen.
  • Stap 3. Je ontvangt een offerte gebaseerd op de grootte van jouw organisatie en de hoeveelheid vestigingen en afdelingen die bij het incassoproces betrokken zijn.
  • Stap 4. Zodra de offerte is goedgekeurd ontvang je een overeenkomst. Vervolgens plannen we een auditdag.
  • Stap 5. De auditor stelt een planning op en stemt deze met jou af. Ook ontvang je een overzicht met gegevens en documenten die je minimaal één maand voor de geplande auditdatum naar de auditor terug moet sturen, zodat de auditor deze kan beoordelen.
  • Stap 6. De auditor bezoekt de locatie(s) en gaat met verschillende afdelingen/functies in gesprek. Daarnaast beoordeelt de auditor relevante documenten, dossiers en systemen. Tijdens het eindgesprek deelt de auditor zijn bevindingen en eventuele actiepunten.
  • Stap 7. Uiterlijk 10 werkdagen na de audit ontvang je een uitgebreid rapport met de bevindingen en eventuele actiepunten. Onjuistheden of aanvullingen kunnen dan gedeeld worden met de auditor. Vervolgens ontvang je een definitief rapport.
  • Stap 8. Zodra je het definitieve rapport ondertekent kun je aan de slag met een plan van aanpak om de actiepunten op te lossen. De auditor beoordeelt dit plan. Als er geen actiepunten zijn, sluit de auditor de audit af met een positieve beoordeling.
  • Stap 9. De auditor stuurt het definitieve rapport en het actieplan ter beoordeling naar de certificeringscommissie. Geeft ook de commissie een positieve beoordeling, dan wordt het Keurmerk SVI toegekend. Beoordeelt de commissie de documenten negatief? Dan kan de commissie extra vragen stellen en/of om extra bewijzen vragen. Zodra de vragen beantwoord zijn en de commissie de documenten heeft ontvangen, is de audit afgerond en ben je officieel keurmerkhouder.
Bos Incasso

Ik kan andere keurmerkhouders het strategische partnerschap aanbevelen. Hoe groter de ‘olievlek’, hoe meer we met elkaar (opdrachtgevers, incassosector en overige stakeholders) concreet invulling kunnen geven aan sociaal verantwoord incasseren.

Maurits CollyBos Incasso

Bazuin

Sociaal incasseren of Effectief Incasseren? Dat lijken twee uitersten en kiezen is verliezen. Dus kiezen wij niet! In ons effectieve sociale incassobeleid verenigen wij twee ogenschijnlijke uitersten tot één succesvol middel om ons doel te bereiken. En daarmee boeken wij al jaren klinkende en overtuigende resultaten. Vanuit onze voortrekkersrol als ambassadeur willen wij ook anderen overtuigen van het nut en de effectiviteit van Sociaal Verantwoord Incasseren. Daar gaan we voor.

Eric HundscheidtBazuin

Aanvraagformulier

Benieuwd naar meer?

Vraag de digitale brochure aan.