incasseer
jij al sociaal
verantwoord?
zoals het hoort.

Klantenservice en debiteurenafdeling

Klantenservice en debiteurenafdeling

Als het een klant niet lukt om een betalingsverplichting op tijd na te komen is het eerste contact dat iemand heeft vaak met een medewerker van de klantenservice of een debiteurenafdeling. Sociaal Verantwoord Incasseren begint dus op deze afdelingen. Het is daarom van belang dat deze medewerkers leren hoe ze begrip tonen voor de situatie van mensen met een betalingsachterstand zonder dat ze daarbij het belang van hun werkgever uit het oog verliezen. Want uiteindelijk moet elke rekening natuurlijk netjes betaald worden.

Incassobureaus en gerechtsdeurwaarders

Incassobureaus en gerechtsdeurwaarders

Als een rekening niet wordt betaald krijgt een klant uiteindelijk te maken met een incassobureau of zelfs een gerechtsdeurwaarder. Deze sector heeft soms te maken met collega’s die niet zo netjes omgaan met mensen met een schuldenproblematiek. Helaas straalt dat af op de hele sector waardoor imagoschade ontstaat.

De voordelen van SVI

Laten we maar meteen duidelijk zijn: sociaal verantwoord incasseren betekent niet dat schulden worden kwijtgescholden. Integendeel. Het is een incassomethode die er juist voor zorgt dat iemand zijn of haar financiële problemen onder ogen komt en ermee aan de slag gaat. Bij SVI zijn we ervan overtuigd dat dit wordt bereikt door duidelijk te communiceren, waar nodig een helpende hand te bieden en met elkaar in gesprek te blijven.

Sociaal Verantwoord Incasseren is:

  • Duidelijk en vriendelijk communiceren
  • De klantrelatie behouden
  • Zorg voor de klant
  • Aandacht voor de belangen van de schuldeiser
  • Goed voor de reputatie van jouw bedrijf of organisatie
Noa, 32 jaar
Noa, 32 jaar Klantenservice

Noa
incasseert
sociaal
verantwoord